پیش ثبت نام پایه هفتم _ دبیرستان دخترانه دوره اول ( واحد یک )

دبیرستان متوسطه دوره اول امام حسین علیه السلام از بین داوطلبین با ( معدل خیلی خوب ) دانش آموز می پذیرد

زمان ثبت نام موقت در پایه هفتم : از تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ لغایت ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

مدارک لازم جهت ثبت نام : ارائه کپی کارنامه پایه پنجم و نوبت اول پایه ششم که می بایست همه نمرات دانش آموز در هر دو پایه « خیلی خوب » باشد.

دانش آموزان مدارس امام حسین علیه السلام در صورت داشتن شرایط علمی و تربیتی مصاحبه نخواهند داشت و از آنان ثبت نام قطعی به عمل خواهد آمد

دانش آموزان سایر مدارس ابتدایی به شرط موفقیت در مصاحبه حضوری که با والدین و دانش آموز انجام خواهد گرفت ثبت نام قطعی خواهند شد

محل دبیرستان : بلوار وکیل آباد – بلوار شهید برونسی – بعد از مجتمع شهید رفیعی – دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین علیه السلام ( واحد یک )


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 8.1/20